Tổ chức hoạt động

  1. PHƯƠNG CHÂM VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG:

   -  Đặt chữ TÍN làm nền tảng cho mọi hoạt động của Công ty.
   -  Mang đến từng công trình ý tưởng của khách hàng và sự chuyên nghiệp của công ty
   -  Cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất với những ứng dụng công nghệ mới cho công trình.
   -  Sự hài lòng của khách hàng là tiền đề cho sự phát triển của công ty.
   -  Mục tiêu tạo ra sản phẩm xây dựng bền vững, thẩm mỹ với chi phí hợp lý.
   -  Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, trân trọng tinh thần làm
  việc sáng tạo và khả năng làm việc của tập thể CNV công ty.
   
  2. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG:
  - Đảm bảo chất lượng cho sản phẩm và chất lượng thỏa mãn nhu cầu khách hàng
  - Luôn cải tiến nâng cao chất lượng xây dựng, dịch vụ chăm sóc khách hàng, duy trì
  mối quan hệ hợp tác, gắn bó chặt chẽ với khách hàng
  - Nâng cao năng lực quản lý cũng như chất lượng chuyên môn nhằm phát huy tối đa
  nguồn lực công ty
  - Tuân thủ nghiêm túc các chỉ tiêu chất lượng và các quy định pháp luật

  3. NĂNG LỰC NHÂN SỰ:
   1.   Ban điều hành công ty  : 10 người
   2.   Cán bộ quản lý và nhân viên văn phòng  : 39 người
   3.   Công nhân ngoài công trường  : 600-800 người
QUẢNG CÁO